Natur och kulturvärden utmed Kalix, Torne, Muonio älvdalar, samt arbetsstugor i Norrbottens län.