Luonto- ja kylttyyrinarvoa pitkin Kaihnuun, Tornion ja Muonion väylänvarsia, ja työtupia Norrbottenin läänissä.